samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Massamedia,

gratis nld

Wat is maatschappij? Het geheel van menselijke handelingen, gedragingen en relaties binnen een gebied. Meestal dat van een nationale staat. Communicatie Het proces waarbij een

maatschappijwetenschappensamenvatting       woorden       1 ster


Massamedia,

gratis nld

1.1 cultuur en natuur Wanneer mensen veel en langdurig met elkaar te maken hebben ontwikkelen ze een eigen cultuur. Cultuur: alle waarden en normen en andere aangeleerde kenmerken

maatschappijwetenschappensamenvatting       woorden       1 ster


Massamedia,

gratis nld

Begrippen Communicatie een doorlopend proces, waarbij zender bedoelt of onbedoeld een boodschap (informatie, houding) overbrengt aan een ontvanger. Zender hetgeen dat iets

maatschappijwetenschappensamenvatting       woorden       1 ster


In balans, Hoofdstuk 11, 12 en 13,

gratis nld

Hoofdstuk 11 Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment Aan de debetzijde van de balans staan de

maatschappijwetenschappensamenvatting       woorden       1 ster


In balans, Hoofdstuk 10 en 11,

gratis nld

Hoofdstuk 10 Een rente is een reeks van gelijke bedragen, die met gelijke tussenruimten worden ontvangen of betaald. De eindwaarde van een rente is de waarde van een reeks gelijke

maatschappijwetenschappensamenvatting       woorden       1 ster


 
  • 1 - - - - - - - -