samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Wereldwijs,

gratis nld

Hoofdstuk 1 Nederlandse landschappen §1 Een landschap is alle elementen en 3 kenmerken: natuurlijke, cultuurhistorische en ecologische opbouw. De elementen: Grondsoort, bijv.

aardrijkskundesamenvatting       woorden       1 ster


Politiek en ruimte,

gratis nld

Deel 1: politiek en ruimte binnen Nederland Hoofdstuk 1: het kunstmatige van politieke grenzen §1: een land in hokjesgebied: de leefomgeving van een individu.

aardrijkskundesamenvatting       woorden       1 ster


De Geo Lesboek/Basisboek, Windsystemen,

gratis nld

B31: Isothermen Isothermen (iso = gelijk, thermos = warmte): deze geeft de temperatuur aan over een groot gebied, een lijn die plaatsen met gelijke temperatuur met elkaar

aardrijkskundesamenvatting       woorden       1 ster


Migratie en vervoer,

gratis nld

Migratie → het verplaatsen van mensen met de bedoeling je ergens anders te vestigen. Soms hele volksverhuizingen, zoals de chinezen en russen. Motief meestal betere

aardrijkskundesamenvatting       woorden       1 ster


 
  • 1 - - - - - - - -